Newyddion

Gweithio ar y cyd â ‘Bwyd am Oes’

Food For Life Wales Programme April 2014Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i’w staff a’u gwirfoddolwyr am y bwyd blasus.

Mae ‘Bwyd am Oes Cymru’, rhaglen cymorth bwyd sydd wedi’i seilio yn ardaloedd Abertawe a Chaerdydd yn bennaf, yn helpu i fwydo’r rhai sydd mewn angen...

Darllenwch fwy...

 

Llety a Chymorth

Gwasanaeth Cefnogaeth TenantiaethRydym yn cynnig llety â mynediad uniongyrchol i bobl ddigartref, gwasanaethau cymorth tenantiaeth a llety â chymorth i bobl hŷn.

Rydym hefyd yn aelod o Ddinas Noddfa Abertawe ..Mwy am :Lety a Chymorth...

Mentrau rhyngwladol

Mentrau RhyngwladolMae Cyreniaid Cymru wedi meithrin sawl partneriaeth ryngwladol â sefydliadau mewn gwledydd yn Ewrop fel Twrci, Rwmania, Denmarc, Sbaen a’r Weriniaeth Tsiec, ymhlith eraill. Gwnaed cais i raglen Dysgu Gydol Oes Erasmus+ ... Mwy am fentrau rhyngwladol...

Cyflogaeth a hyfforddiant

CET Ltd Logo Click to access CET WebsiteNi yw noddwyr arweiniol prosiect arloesol ar gyfer cyflogaeth a hyfforddiant â chymorth a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Caiff hwn ei ddarparu drwy brosiectau arobryn gan Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyreniaid Ltd....

Mwy am CET Ltd...

Elusen Cofrestredig Rhif:503535

01792 467926

Facebook ButtonFacebook TwitterTwitter Valid XHTML 1.0 StrictW3C Valid CSS!W3C Site MapMap Safle